OBR Skarżysko pocisk artyleryjski z dodatkowym napędem rakietowym, lata 1990 / 2000-ne (?)

Pocisk artyleryjski z dodatkowym napędem rakietowym. Polska.

W Ośrodku Badawczo-Rozwojowym "Skarżysko" opracowana została konstrukcja pocisku artyleryjskiego z dodatkowym napędem rakietowym. Prace zakończyły się niepowodzeniem z powodu wadliwie opracowanej konstrukcji rusztu części rakietowej pocisku.

Brak bliższych informacji.

Źródło:

[1] Kurkiewicz Family
blog comments powered by Disqus