Jaworski Wiktor

Wiktor Jaworski, biorąc udział w budowie amatorskiej szybowca szkolnego CW-III w Kole Szybowcowym w Łucku, zapoznał się z problemami amatorskiej budowy szybowców. Jako student Politechniki Warszawskiej, w ramach prac Sekcji Lotniczej KMSPW, zaprojektował szybowiec szkolny WJ-3. Głównym założeniem projektu była niska cena szybowca i duża łatwość budowy i remontu. Zbudowano tylko prototyp.

Konstrukcje:
WJ-3, 1936, amatorski szybowiec szkolny.

Źródło:

[1] Glass A. ”Polskie konstrukcje lotnicze 1893-1939”. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności. Warszawa 1977.
blog comments powered by Disqus