Aeros "Stranger" / "Stranger-2", 1991

Skrzydło motolotni. Ukraina.
Skrzydło motolotni Aeros "Stranger". (Źródło: ”Aeros Ltd”).

Skrzydło motolotniowe "Stranger" zostało opracowane w ukraińskiej firmie Aeros Ltd w 1991 r. Była to bardzo udana konstrukcja, która stała się bestsellerem wśród skrzydeł motolotniowych i zarazem wizytówką firmy Aeros. W 1995 r. skrzydło przeszło proces certyfikacji w DULV w Niemczech.

Na bazie zebranych w ciągu 15 lat doświadczeń z użytkowania skrzydła właściwie we wszystkich zakątkach Ziemi i w różnych warunkach klimatycznych została opracowana nowa wersja "Stranger-2". Charakteryzuje się ona szerokim zakresem prędkości użytkowych oraz dobrymi właściwościami w locie. Zmodyfikowany wariant otrzymał oznaczenie "Stranger-2M".

W Polsce.

Lotnie "Stranger" używane są jako skrzydła do motolotni, m.in. MA-2 "Szaman" / MA-3 (MG-3) "Szaman-2"MOTO 2GTN.

Konstrukcja.
Szkielet lotni składał się z dwóch krawędzi natarcia, dźwigara, kila, masztu i sterownicy. Wykonany z rur duraluminiowych i usztywniony układem dolnych oraz górnych cięgieł. Kąt wierzchołkowy- 126 stopni.

Pokrycie dwustronne- górne oraz dolne, usztywnione za pomocą żeber. Wykonane z Dakronu. Dźwigar schowany wewnątrz pokrycia.

Dane techniczne "Stranger" (wg [2]):
Rozpiętość- 10,3 m, wydłużenie skrzydła- 7,2, powierzchnia nośna- 14,8 m2.
Masa skrzydła- 48 kg,  max masa startowa motolotni- 450 kg.
Prędkość max- 110 km/h, prędkość przelotowa- 75-85 km/h, prędkość min. z max masą startową- 55 km/h.

Galeria

  • Lotnia ”Stranger” jako skrzydło motolotni MOTO-2GTN. (Źródło: Copyright Bogusław Kuśnierz).
  • Lotnia ”Stranger” w widoku od dołu. (Źródło: via rexc56interia.pl).

Źródło:

[1] Motolotnieszaman.pl.
[2] Aeros.

blog comments powered by Disqus