Folland- projekt samo­lotu myśliwskiego, 1942-1943

Projekt samolotu myśliwskiego. Wielka Brytania.

W latach 1942-1943 w firmie Folland Aircraft prowadzone były prace nad projektem samolotu myśliwskiego.

Nie posiadam bliższych danych.

W Polsce.

Od stycznia 1942 r. do grudnia 1943 r. w firmie Folland Aircraft pracował inż. Jerzy Płoszajski, który brał udział w pracach projektowych nad projektem samolotu myśliwskiego oraz  pokładowym samolotem bombowym.

Źródło:

[1] Glass A. " Przedwojenny konstruktor". Skrzydlata Polska nr 5/2008.
[2] Płoszajski J. „Technicy lotnictwa polskiego na Zachodzie 1939-1946”. Wydawnictwo Z.P. Poligrafia. Warszawa 2007.

blog comments powered by Disqus