Jarząb Kazimierz

Kazimierz Jarząb. (Źródło: archiwum).

Kazimierz Jarząb urodził się 7.03.1932 r. w Dębicy. Mechanik, ukończył szkołę średnią w Dębicy (1952 r.).

W latach 1950-1952 w Związku Młodzieży Polskiej (ZMP). Od 1952 r. po otrzymaniu nakazu pracy zatrudniony został w WSK PZL w Mielcu. W latach 1954-1957 w ramach zasadniczej służby wojskowej był mechanikiem samolotowym w 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego "Warszawa". Następnie wrócił do pracy w WSK PZL w dziale kontroli technicznej. W Aeroklubie Mieleckim uzyskał licencję pilota II klasy. W latach 1960-1963 pracował jako kierownik kontroli technicznej w Zakładach Sprzętu Lotnictwa Sportowego nr 4 we Wrocławiu, później jako pilot zakładowy. W latach 1963-1970 specjalista lotniczy w WSK PZL w Krośnie. Po studiach w Punkcie Konsultacyjnym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krośnie, pracował do 1986 r. jako specjalista ds. chłodnictwa w WSK PZL. W 1987 r. przeszedł do Zakładów Remontowych Sprzętu Energetycznego w Męcince, gdzie pracował jako technolog. Jest autorem 5 opatentowanych projektów.

Kazimierz Jarząb jest również konstruktorem- amatorem. W latach 1970-tych zbudował samolot amatorski ”Kłos”, który został oblatany w 1977 r. Wspierał również uczniów Technikum Budowy Płatowców w Mielcu budujących w latach 1985-1988 samolot amatorski WD-II mod. "Gacek"- wypożyczając silnik do jego napędu. W latach 1990- tych zbudował samoloty ultralekkie "Bociek-1" i "Bociek-2". Współpracował również z inż. Markiem Tenerowiczem przy budowie samolotów ultralekkich Tenerowicz "Sroka" i Tenerowicz "Ważka".

We wrześniu 1980 r. wstąpił do NSZZ "Solidarność". W lutym 1981 r. został przewodniczącym Koła Zakładowego w WSK PZL. Pisał artykuły do "Solidarności Podkarpackiej". W czerwcu 1981 r. został zgłoszony w wyborach na przewodniczącego podczas I WZD Regionu Podkarpacie, odmówił jednak kandydowania.

W dniu 13.12.1981 r. został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Uhercach i Nowym Łupkowie. Został zwolniony 2.06.1982 r. Po wyjściu ponownie zatrudniony w WSK PZL. W listopadzie 1982 r. współzałożyciel TKW Regionu Podkarpacie oraz autor artykułów (ps. Świerszcz) w "Solidarności Podkarpackiej". W marcu 1984 r. po rewizji w domu i zatrzymaniu na 48 godz. prokurator wojewódzki postawił mu zarzut udziału w nielegalnych strukturach, sprawę umorzono na mocy amnestii. Członek Komisji Charytatywnej przy Aptece Leków Zagranicznych przy kościele św. Trójcy w Krośnie. Współwydawca (wraz z Antoniną Marcinkowską i Ewą Gładysz) wydrukowanego rok wcześniej przez Zygmunta Błaża i Jerzego Jakubowskiego) "Listu Adama Michnika do ministra spraw wewnętrznych generała Czesława Kiszczaka". W 1986 r. został członkiem Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii Podwyższenia Krzyża Św. Zwolniony dyscyplinarnie z pracy. Był kolporterem ulotek w środowisku związanym z Duszpasterstwem.

W 1989 r. przeszedł na rentę.

Kazimierz Jarząb jest autorem, wydanej w maszynopisie w 20 egz., pracy "Polska racja stanu-  repliki polityczno-historyczne" oraz broszury "Kuchnia Polska-  skrót historii Polski z komentarzami politycznymi".

Odznaczony medalem Zasłużony dla NSZZ „S” (2005 r.).

Konstrukcje:
Jarząb (KR-01) ”Kłos”, 1977, ultralekki amatorski samolot sportowy.
Jarząb "Bociek-1", ok. 1994, amatorski ultralekki samolot sportowy.
Jarząb "Bociek-2", II połowa lat 1990- tych, amatorski ultralekki samolot sportowy.

Źródło:

[1] Polskie konstrukcje amatorskie.
[2] Fryc S. "Kazimierz Jarząb". Encyklopedia Solidarności.
[3] Bąk Z. "Zmarł Marek Tenerowicz". Skrzydlata Polska nr 3/2023.
[4] Zygmunt Bąk - informacje.
[5] Krośnieński Klub Seniorów Lotnictwa - projekt.

blog comments powered by Disqus