Bevan "Jetcopter", 1951

Projekt śmigłowca doświadczalnego. Wielka Brytania.

Po zakończeniu II wojny światowej w firmie Bevan Brothers zostały podjęte prace nad projektem śmigłowca Bevan "Jetcopter" z wirnikiem napędzanym odrzutem silników strumieniowych umieszczonych na końcu łopat. Projekt został opracowany wg specyfikacji E.1/48. Konstruktorem (lub współkonstruktorem) był Włoch V Isacco.

Prace nad projektem zostały przerwane w 1951 r. Wg [3]- firma Bevan Brothers została zlikwidowana w 1949 r.

W Polsce.

Od września 1948 r. do czerwca 1949 r. polski konstruktor lotniczy inż. Jerzy Dąbrowski pracował w wytwórni Bevan Brothers, biorąc udział w projektowaniu śmigłowca Bevan "Jetcopter".

Źródło:

[1] Piłatowicz Józef (pod redakcją) "Inżynierowie polscy XIX i XX wieku". Tom VII. Polskie Towarzystwo Historii Techniki. Wydawnictwo Retro-Art. Warszawa 2001.
[2] "The Museum of Retro Technology"
[3] Cynk J. B. "Taś-Taś czyli Duckling". Skrzydlata Polska nr 8/2007.
blog comments powered by Disqus