Szybowiec transportowy nr 1 / nr 2 / nr 3 / nr 4, 1940

Projekty szybowców transportowych. Polska / Wielka Brytania.
Szybowiec transportowy nr 1 w układzie dwubelkowym, przeznaczony do transportu czołgu. (Źródło: rys. Krzysztof Luto).

W celu wykorzystania dużego doświadczenia Polaków w dziedzinie konstrukcji i pro­dukcji szybowców w Polskiej Grupie Technicznej w Wielkiej Brytanii powstał projekt wystąpienia do władz brytyjskich z propozycją uru­chomienia biura konstrukcyjnego i wytwórni szybowców transportowych i desantowych z całkowicie polską obsadą.

Inżynierowie Wacław Czerwiński, Zygmunt Cyma i Kazimierz Korsak opracowali projekty wstępne czte­rech szybowców (Szybowiec nr 1 / nr 2 / nr 3 / nr 4) pokrywających skalę potrzeb operacyjnych armii. Uzasadnieniem tych projektów był referat pt. "Zagadnienie transportów lotniczych przy pomocy holowanych szybowców", który poza omówieniem zadań i celów oraz możliwo­ści technicznych i operacyjnych zawierał również orientacyjne dane odnośnie produkcji szybowców. Jako przykład wzięty został projekt Szybowca nr 2. Podane były: założenia tech­niczne, charakterystyka ogólna konstrukcji, potrzebne środki produkcyjne, terminy oraz przybliżony kosztorys budowy prototypów i uruchomienia produkcji seryjnej.

Inżynierowie W. Czerwiński i Z. Cyma opracowali dodatkowo „Ogólny plan przy­gotowań wstępnych uruchomienia i uruchomienie produkcji szybowców transpor­towych" z wykazaniem potrzebnego personelu i środków. Inżynierowie Jerzy Teisseyre i J. Brzustowski pomagali przy opracowaniu i kosztorysowaniu produkcji szybowców, a współpracujący z Grupą inż. Zbysław Ciołkosz przeprowadził studia nad "pociągami szy­bowcowymi i samolotami". Inż. Wiesław Stępniewski pro­pagował ideę użycia szybowców do celów transportu wojennego, pisząc artykuły do pism brytyjskich "Aeroplane" i "Aircraft Production".

Dla uzupełnienia dokumentacji projektów szybowców transportowych inżynierowie H. Malinowski i K. Wójcicki opracowali referat pt. "Założenia do projektu wstępnego szybowców transportowych", który zawierał dane odnośnie operacyjnych możliwości zespołu szybowiec - samolot holujący, z wyszczególnieniem typów samolotów potrzeb­nych do tego celu, zasięg i prędkość przelotów, zużycie paliwa oraz warunki startu.

Projekty szybowców z całą dokumentacją zostały przekazane do Oddziału III Sztabu Naczelnego Wodza w marcu 1941 r. a następnie udostępnione brytyjskiemu Ministerstwu Produkcji Lotniczej (MAP). Projekty nie zostały wykorzystane, ponieważ specyfikacje na szybowce brytyjskie opracowane zostały już w 1940 r., przed otrzymaniem polskich projektów.

Konstrukcja:
- Szybowiec nr 1- górnopłat w układzie dwubelkowym. Przeznaczony do transportu czołgu wraz z załogą,
- Szybowiec nr 2- górnopłat. Przeznaczony do transportu 40 żołnierzy z pełnym ekwipunkiem,
- Szybowiec nr 3- górnopłat. Przeznaczony do transportu 20 żołnierzy z pełnym ekwipunkiem,
- Szybowiec nr 4- górnopłat. Przeznaczony do transportu 12 żołnierzy z pełnym ekwipunkiem.

Dane techniczne Szybowiec nr 1 (wg [2]):
Rozpiętość- 40,0 m, długość- 22,0 m, wysokość- 6,3 m.
Masa własna- 4550 kg, masa użyteczna- 11 000 kg, masa startowa- 15 550 kg.

Dane techniczne Szybowiec nr 2 (wg [2]):
Rozpiętość- 32,0 m, długość- 20,0 m, wysokość- 5,0 m.
Masa własna- 3000 kg, masa użyteczna- 7000 kg, masa startowa- 10 000 kg.

Dane techniczne Szybowiec nr 3 (wg [2]):
Rozpiętość- 25,0 m, długość- 15,0 m, wysokość- 4,5 m.
Masa własna- 2200 kg, masa użyteczna- 3300 kg, masa startowa- 5500 kg.

Dane techniczne Szybowiec nr 4 (wg [2]):
Rozpiętość- 15,0 m, długość- 13,7 m, wysokość- 3,35 m.
Masa własna- 900 kg, masa użyteczna- 1700 kg, masa startowa- 2600 kg.

Galeria

  • Szybowiec transportowy  nr 1 w układzie dwubelkowym, przeznaczony do transportu czołgu. (Źródło: ”Polskie konstrukcje lotnicze 1939-1954”. Tom 5).
  • Szybowiec transportowy  nr 2 przeznaczony do transportu 40 żołnierzy. (Źródło: ”Polskie konstrukcje lotnicze 1939-1954”. Tom 5).
  • Szybowiec transportowy  nr 3 przeznaczony do transportu 20 żołnierzy. (Źródło: ”Polskie konstrukcje lotnicze 1939-1954”. Tom 5).
  • Szybowiec transportowy  nr 4 przeznaczony do transportu 12 żołnierzy. (Źródło: ”Polskie konstrukcje lotnicze 1939-1954”. Tom 5).

Źródło:

[1] Płoszajski J. "Technicy lotnictwa polskiego na Zachodzie 1939-1946". Wydawnictwo Z.P. Poligrafia. Warszawa 2007.
[2] Glass A., Kubalańca J. "Polskie konstrukcje lotnicze 1939-1954". Tom 5. Wydawnictwo STRATUS. Sandomierz 2013.
blog comments powered by Disqus