I-26, ok. 2000

Aerostat. Polska.

W końcu lat 1990-tych lub na początku lat 2000-nych został opracowany w Instytucie Lotnictwa projekt aerostatu I-26.

Brak bliższych danych.

Źródło:

[1] Piwek K., Tomecki W. ”Powstanie i rozwój Iskierki”. Polska Technika Lotnicza. Materiały Historyczne nr 10 (3/2005).

blog comments powered by Disqus