Cygal CT, 1981-1982

Lotnia. Polska.

Lotnia CT została zbudowana w latach 1981-1982 przez Tomasza Cygala.

Brak bliższych danych.

blog comments powered by Disqus