Airwave "Magic III", 1983

Lotnia wyczynowa, rekreacyjna. Austria.
Lotnia ”Magic III” w locie. (Źródło: ”Delta Club 82”).

Lotnia "Magic III" została zbudowana w firmie Airwave w 1983 r. Produkowana była w wersjach Model 150, Model 155, Model 166 i Model 177 przystosowanych dla pilotów o różnej masie.

W Czechosłowacji produkowana była kopia lotni "Magic III" pod nazwą ZK-15 "Moskyt".

W Polsce.

Lotnie typu "Magic III" były również użytkowane w Polsce.

Andrzej Binkowski zbudował lotnię ”Lotus M”, która była wzorowana na konstrukcji "Magic III" (właściwie była to kopia jej czechosłowackiej wersji "Moskyt").

Konstrukcja.
Szkielet lotni zbudowany z rur duraluminiowych, składał się z dwóch krawędzi natarcia, dźwigara, kila, masztu i sterownicy. Dźwigar schowany wewnątrz pokrycia. Szkielet usztywniony układem dolnych oraz górnych cięgieł.
Pokrycie skrzydła dwustronne (ok. 70-80 % głębokości płata), ukształtowane i usztywnione za pomocą żeber (14 szt.). Pokrycie zamocowane do kila za pomocą kieszeni kilowej.
Uprząż przystosowana do lotów w pozycji leżącej.

Dane techniczne Model 150 (wg [1]):
Rozpiętość- 9,5 m, powierzchnia nośna- 13,95 m2, wydłużenie- 6,26.
Masa lotni- 27 kg.

Dane techniczne Model 155 (wg [1]):
Rozpiętość- 10,0 m, powierzchnia nośna- 14,4 m2, wydłużenie- 6,7.
Masa lotni- 29 kg.

Dane techniczne Model 166 (wg [1]):
Rozpiętość- 10,4 m, powierzchnia nośna- 15,4 m2, wydłużenie- 6,8.
Masa lotni- 30 kg.

Dane techniczne Model 177 (wg [1]):
Rozpiętość- 10,6 m, powierzchnia nośna- 16,45 m2, wydłużenie- 6,84.
Masa lotni- 32 kg.

blog comments powered by Disqus