Jarczyk Adolf

Pod koniec lat 1950-tych mgr. inż. Adolf Jarczyk opracował w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych projekt celu holowanego ITWL ”Tukan”. Prototyp został oblatany w 1961 r. Pomimo pozytywnych wyników prób w locie, nie został skierowany do produkcji.

Konstrukcje:
ITWL ”Tukan”, 1961, holowany cel latający.

Źródło:

[1] Morgała A. ”Polskie samoloty wojskowe 1945-1980”. Wydawnictwo MON. Warszawa 1980.
blog comments powered by Disqus