Kubíček M-2 "Scout", 2009

Ultralekki samolot sportowy. Czechy.
Ultralekki samolot sportowy Kubiček M-2 ”Scout”. (Źródło: Copyright Jan Fridrich via Ladislava Zaparka ”LZ- Przedstawiciel czeskiego przemysłu lotniczego w Polsce”).

W 1948 r. został oblatany nowoczesny samolot sportowy o konstrukcji drewnianej Mráz M-2 "Skaut". Jego kon­struktorem był Zdenĕk Rublič (w późniejszym okresie zaprojektował m.in. Mráz M-1 "Sokol", Orličan L-40 "Meta Sokol" oraz Aero L-29 "Delfin"- standardowy samolot treningowy sił powietrznych wszystkich krajów Układu Warszawskiego poza Pol­ską). Niestety, pod koniec lat 1940-tych, na fali socjalistycznych przemian, wytwórnia Mráz została upaństwowiona, a jej produkcja przestawiona wyłącznie na potrzeby wojska. Pomimo tego, że samolotu M-2 "Skaut" był bardzo udany, nie podjęto produkcji seryjnej. Jedyny pro­totyp używany był przez kil­ka aeroklubów do 1961 r. Po drobnym uszkodzeniu przy awaryjnym lądowaniu jako niepo­prawny politycznie został pocięty na kawałki i spalony. Jednak pamięć o samolocie "Skaut" nie zaginęła wśród czeskich pilotów. Jego niezwykłe właściwości lotne nabrały z czasem cech wprost mi­tycznych- opowiadano na przy­kład o pilotach szybowców latają­cych nim solo bez żadnego prze­szkolenia samolotowego.

W 2005 r. student Wydziału Lotniczego Politech­niki w Brnie Petr Kubíček (syn Alesa Kubíčka, właściciela firmy Balóny Kubíček produkującej od początku lat 1980-tych balony na ogrzane powietrze) postanowił reaktywować legen­darną konstrukcję. Wraz z grupą kolegów przystąpił do realizacji pomysłu. W 2005 r. powstał latający, zdalnie stero­wany model pierwotnego M-2 "Skau­ta" w skali l : 4. Następnie, na podstawie oryginalnej dokumentacji pozyskanej z archiwów pań­stwowych, członkowie zespo­łu konstrukcyjnego przygotowali, w ramach swoich prac dyplomo­wych, nowy projekt samolotu. Mimo zewnętrznego podo­bieństwa do pierwowzoru, projekt jest praktycznie nowy. Zmieniono konstrukcję z drewnianej na metalową, obniżono masę własną, zmodyfikowano kształt kadłuba, zwiększono szerokość kabiny, prze­konstruowano podwozie. Samolot otrzymał oznaczenie Kubíček M-2 "Scout".

W 2006 r., podczas studiów na University of West England w Bristolu Petr Kubíček projektem "Scouta" wygrał konkurs Merlin Aircraft Design and Handling Competition w Londynie. W tym samym roku w Czechach otrzymał nagrodę Czeska Głowa (Ceska Hlava).

Po ukończeniu studiów członko­wie zespołu konstrukcyjnego we współpracy z firmą Balóny Kubíček przystąpili do budowy prototypu. Samolot został ukończony wiosną 2009 r., pierwszy lot wykonał 7.05. 2009 r. Samolot był eksponowany na targach Aero Friedrichshafen i Aero Expo w Pradze. Próby wykazały doskonałe właściwości lotne samolotu. Jesienią 2009 r. w budowie znajdował się drugi prototyp. W 2011 r. na ukończeniu były testy oraz certyfikacja samolotu M-2 "Scout" w wersji ultralekkiej.

Produkcja seryjna została podjęta w firmie Kubíček Aircraft- oddziale firmy Balóny Kubíček.

W Polsce.

Dostawę samolotów Kubíček M-2 "Scout" na rynek polski oferuje firma LZ- Przedstawiciel czeskiego przemysłu lotniczego w Polsce.

Konstrukcja.
Dwumiejscowy dolnopłat o konstrukcji metalowej.
Kabina zakryta.
Podwozie trójkołowe z kołem przednim, stałe.

Silnik- Rotax 912 ULS o mocy max 74 kW (100 KM).

Dane techniczne M-2 "Scout" wariant LSA (wg [1]):
Rozpiętość- 9,6 m, długość- 6,87 m, wysokość- 2,35 m.
Masa własna- 320 kg, masa startowa max- 600 kg.
Prędkość nieprzekraczalna- 260 km/h, prędkość przelotowa- 140-210 km/h, prędkość przeciągnięcia- 81 km/h, prędkość przeciągnięcia na klapach- 72 km/h, wznoszenie- 5 m/s, długotrwałość lotu- 6 h.

Dane techniczne M-2 "Scout" wariant UL (wg [1]):
Rozpiętość- 9,6 m, długość- 6,87 m, wysokość- 2,35 m.
Masa własna- 295 kg, masa startowa max- 472,5 kg.
Prędkość nieprzekraczalna- 260 km/h, prędkość przelotowa- 140-210 km/h, prędkość przeciągnięcia- 70 km/h, prędkość przeciągnięcia na klapach- 62 km/h, wznoszenie- 6 m/s, długotrwałość lotu- 6 h.

Galeria

 • M-2 ”Scout” w trakcie budowy. (Źródło: Copyright Ladislava Zaparka ”LZ- Przedstawiciel czeskiego przemysłu lotniczego w Polsce”).
 • M-2 ”Scout” w trakcie budowy. (Źródło: Copyright Ladislava Zaparka ”LZ- Przedstawiciel czeskiego przemysłu lotniczego w Polsce”).
 • M-2 ”Scout” w trakcie budowy. (Źródło: Copyright Ladislava Zaparka ”LZ- Przedstawiciel czeskiego przemysłu lotniczego w Polsce”).
 • Samolot Kubiček M-2 ”Scout” w locie. (Źródło: Copyright Jan Fridrich via Ladislava Zaparka ”LZ- Przedstawiciel czeskiego przemysłu lotniczego w Polsce”).
 • Lot nad drzewami. (Źródło: Copyright Jan Fridrich via Ladislava Zaparka ”LZ- Przedstawiciel czeskiego przemysłu lotniczego w Polsce”).
 • M-2 ”Scout” w widoku z przodu. (Źródło: Copyright Jan Fridrich via Ladislava Zaparka ”LZ- Przedstawiciel czeskiego przemysłu lotniczego w Polsce”).
 • Widoku samolotu z tyłu. (Źródło: Copyright Jan Fridrich via Ladislava Zaparka ”LZ- Przedstawiciel czeskiego przemysłu lotniczego w Polsce”).
 • Widok przedniej części samolotu. (Źródło: Copyright Jan Fridrich via Ladislava Zaparka ”LZ- Przedstawiciel czeskiego przemysłu lotniczego w Polsce”).
 • Skrzydło samolotu. (Źródło: via Ladislava Zaparka ”LZ- Przedstawiciel czeskiego przemysłu lotniczego w Polsce”).
 • Kadłub samolotu. (Źródło: via Ladislava Zaparka ”LZ- Przedstawiciel czeskiego przemysłu lotniczego w Polsce”).

Źródło:

[1] Wiśniewski M. "Kubíček M-2 Scout, czyli dlaczego warto słuchać hangarowych opowieści". Przegląd Lotniczy Aviation Revue nr 10/2009.
[2] Informacje uzyskane od Ladislava Zaparka. LZ- Przedstawiciel czeskiego przemysłu lotniczego w Polsce
[3] Kubíček Aircraft
[4] Ogiela D., Palička R. "Kubiček M-2 Scout - nowoczesny samolot w stylu Art déco". Lotnicza Polska

blog comments powered by Disqus