Komenda poduszkowiec (KK-4-63), 1960- 1961 / 1974 / 2004
(KK-3-62)

Projekt poduszkowca. Polska.
Model poduszkowca, w wersjach KK-4-63, zaprojektowanego przez Krzysztofa Komendę. (Źródło: Zdjęcie pochodzi z ”Archiwum UM Świdnik i Stowarzyszenia Forum Świdnika”).

Na początku lat 1960-tych Krzysztof Komenda z modelarni Aeroklubu Robotniczego w Świdniku opracował projekt poduszkowca. W 1962 r. na wystawie Młodzież Nowej Tech­nice, zorganizowanej przez Komitet Centralny Związku Młodzieży Socjalistycznej i Mu­zeum Techniki NOT w War­szawie, był demonstrowany la­tający model poduszkowca jego konstrukcji.

Model ten, oznaczony KK-3-62, jest wykonany jako skorupa laminatowa. Masa całkowita- 1,5 kg. Silnik samozapłono­wy o pojemności skokowej 25 cm3. Wirnik czterołopatowy. Powierzchnia nośna- 2,5 dcm3. Zbiorni­k paliwa pojemności 15 cm3 zapewniał loty w czasie do 5 min. wyso­kość lotu- 30 mm. Prędkość max- 25 km/h. Powstała wersja tego poduszkowca KK-4-63.

W 1974 r. Krzysztof Komenda prowadził prace nad dużym poduszkowcem. Po wielu latach, w 2004 r. znów prowadził prace nad dużym poduszkowcem.

Brak bliższych informacji o tych konstrukcjach.

Galeria

  • Model poduszkowca KK-3-62 prezentowany przez Krzysztofa Komendę na wystawie Młodzież Nowej Technice w Warszawie. (Źródło: Skrzydlata Polska nr 3/1963).

Źródło:

[1] Świdnik na kartach historii.
[2] (w) "Nowy poduszkowiec". Skrzydlata Polska nr 3/1963.

blog comments powered by Disqus