Komorniczak Wojciech

Wojciech Komorniczak w 1997 r. uzyskał tytuł magistra inżyniera elektroniki na kierunku Telekomunikacja Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej. W 2005 r. uzyskał tytuł doktora nauk technicznych w specjalności Telekomunikacja. Od 2007 r. pracuje w firmie WB Electronics. Początkowo pełnił funkcję Kierownika Projektu. W latach 2007-2008 objął stanowisko Kierownika Zespołu Bezzałogowych Statków Powietrznych, a w okresie od 2008 do 2010 r. Kierownika Działu Systemów Autonomicznych. Od 2010 r. jest Dyrektorem Rozwoju Naukowego i Nowych Technologii.

W latach 2008-2009 w zespole konstrukcyjnym kierowanym przez dr. inż. Wojciecha Komorniczaka został opracowany bezzałogowy wiropłat rozpoznawczy "Tarkus".

Konstrukcje:
WB Electronics "Tarkus", 2009, bezzałogowy wiropłat rozpoznawczy.

Źródło:

[1] Hołdanowicz G. "Eurosatory 2010: Tarkus i FlyEye wyszły z cienia". Altair
[2] Nita M. "Miniaturowy zwiadowca". Polska Zbrojna

blog comments powered by Disqus