Brzoza Andrzej

Andrzej Brzoza uczestniczył w latach 1956-1959 w opracowaniu projektu motoszybowca AW-31 (AW-5L). W pracach projektowych uczestniczyli również: Witold Błażewicz, Bohdan Jancelewicz, Jerzy Jędrzejowski, Sławomir Makaruk, Wiesława Łanecka, Wanda Szemplińska i Jacek Stupnick. Budowa motoszybowca nie została ukończona.

Konstrukcje:
AW-31 (AW-5L), 1959, projekt motoszybowca amatorskiego.

Źródło:

[1] Borzęcki J. ”Na własnych skrzydłach”. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk 1980.
[2] Praca zbiorowa ”Konstrukcje lotnicze Polski Ludowej”. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności. Warszawa 1965.
[3] Skrzydlata Polska nr 3/1978.
blog comments powered by Disqus