Avro 707, 1949

Samolot doświadczalny. Wielka Brytania.
Samolot Avro 707A w locie. (Źródło: archiwum).

W 1948 r. brytyjskie Ministerstwo Lotnictwa wydało tzw. specyfikacje (wymagania taktyczno-techniczne) na średni bombowiec odrzutowy o dużym udźwigu i zasięgu. Zakłady A.V.Roe and Company Limited (w skrócie Avro), które podjęły ten temat, po szczegółowej analizie doszły do wniosku, że najlepszym rozwiązaniem dla przyszłego bombowca będzie układ latającego skrzydła o obrysie trójkątnym (delta). Zachowanie się skrzy­dła delta w locie z dużą prędkością było w tym czasie dość dobrze zbadane (teore­tycznie i w tunelach aerodynamicznych), natomiast pewną niewiadomą stanowiły zagadnienia małych prędkości. Konstruktorzy Avro postanowili przeprowadzić próby modelowe i w tym celu zaprojektowali i wykonali niewielki samolot ze skrzydłem delta, stanowiący model w skali 1:3 przyszłego bombowca Avro 698 "Vulcan".

Pierwszy prototyp Avro 707 został oblatany Boscombe Down 4.09.1949 r. Dwa dni później przeleciał do Farnborough. Pełnił tam funkcję eksponatu na wysta­wie Towarzystwa Brytyjskich Przedsiębiorstw Lotniczych (SBAC- Society of British Aerospace Companies). W dniu 30.09.1949 r. uległ całkowitemu zniszczeniu w katastrofie w pobliżu Farnborough, a le­cący nim pilot zginął.

Szybko jednak wyprodukowano następny egzemplarz, Avro 707B, oblatany 6.9.1950. Używany był do badań przy małych prędkoś­ciach. Różnił się od swego poprzednika wieloma szcze­gółami, a zwłaszcza ką­tem skosu krawędzi natarcia skrzydeł.

Dla badania większych prędkości oraz do prób ze wspomaganiem ukła­du sterowania zbudowano następny prototyp, ozna­czony niezbyt logicznie Avro 707A. W samolocie tym usunięto mało sprawne grzbie­towe chwyty powietrza, zastępując je chwytami w krawędzi natarcia u nasady skrzydła. Zbudowano dwa egzemplarze Avro 707A, z których pierwszy oblatano w czerwcu 1951 r., a drugi w lutym 1953 r.

W ostatnim, piątym egzemplarzu Avro 707 wprowadzono kolejne zmiany projektowe. Samolot otrzymał oznaczenie Avro 707 C. Był to dwumiejscowy samolot z miejscami pilotów obok siebie. Miał on służyć do zaznajamiania nowych pilotów z charak­terystyką lotów samolotów w układzie bezogonowej delty. Używany był jako samolot doświadczalny w Farnborough do 1963 r.

W Polsce.

Na samolotach Avro 707 i Aro 707C wykonywał loty znakomity polski pilot doświadczalny- S/Ldr Lesław Roman Międzybrodzki. W czasie II wojny światowej walczył w 304 Dywizjonie Bombowym Polskich Sił Powietrznych. W lutym1945 r. rozpoczął pracę w Aircraft and Armament Experimental Establishment (Instytut Doświadczalny Samolotów i Uzbrojenia) w Boscombe Down. W okresie 12 lat służby w AAEE latał na ok. 70 typach samolotów, w tym 20 odrzutowych.

W 1953 r. na samolocie Avro 707A wykonywał loty Władysław Potocki, m.in. we wrześniu 1953 r. w czasie pokazu na wyspie Thorney w rocznicę Bitwy o Anglię oraz 6.09.1953 r. podczas pokazu w Farnborough. Do 1959 r. na samolocie Avro 707 wykonywał loty Józef Tyszko (łączny nalot 1h 15').

Konstrukcja:
Jednomiejscowy, w wersji Avro 707 C- dwumiejscowy, średniopłat o skorupowej konstrukcji metalowej.
Skrzydło w układzie delta o skosie krawędzi natarcia 50° i prostej krawędzi spływu (skos 0°) odznaczało się dość grubym profilem. Było wyposażone na krawędzi spływu w stery wysokości i lotki. Na środkowych częściach skrzydeł umieszczono hamulce aerodynamiczne.
Kadłub o przekroju kołowym, miał w obszarze płata kształt cylindra, zaostrzonego w przedniej części. Przed krawędzią natarcia płata mieściła się kabina pilota, nakryta trzyczęściową, skąpo oszkloną osłoną, odsuwaną do tyłu do wsiadania. W wersji Avro 707 C- miejsca załogi obok siebie.
Usterzenie pionowe skośne, z brzechwą grzbietową. U nasady, pod sterem kierunku, zbudowany był zasobnik na spadochron hamujący i przeciwkorkociągowy.
Podwozie trójkołowe z kołem przednim, chowane w locie.

Silnik- turboodrzutowy Rolls-Royce "Derwent" o ciągu 16 kN (1632 kG).

Dane techniczne Avro 707 B (wg [5]):
Rozpiętość- 10,1 m, długość- 12,9 m. wysokość- 3,6 m.
Masa startowa max-  4310 kg.
Osiągi: brak danych.

Galeria

  • Avro 707A, plany modelarskie. (Źródło: Modelarz nr 9/1957).

Źródło:

[1] Płoszajski J. "Technicy lotnictwa polskiego na Zachodzie 1939-1946". Wydawnictwo Z.P. Poligrafia. Warszawa 2007.
[2] "Wielka Encyklopedia Lotnicza".
[3] "Niepolskie Statki Powietrzne Polskich Lotników".
[4] (T.P.) "Avro 707 A". Skrzydlata Polska nr 27/1957.
[5] JŚ "A. V. Roe Avro 707". Skrzydlata Polska nr 41/1990.

blog comments powered by Disqus