SRCP (SRCP WR), 1998

Sterowany rakietowy cel powietrzny. Polska.
Sterowany rakietowy cel powietrzny SRCP-WR. (Źródło: ITWL).

Sterowane rakietowe cele powietrzne SRCP i SPCP WR zostały opracowane w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych na bazie przestarzałej rakiety powietrze-powietrze RS-2US. W wersji SRCP służy jako cel do strzelań powietrze-powietrze, a w odmianie SRCP-WR do strzelań przeciwlotniczych. Ich nosicielami w czasie ćwiczeń poligonowych są samoloty myśliwsko- bombowe Suchoj Su-22. Dokumentacja techniczno- technologiczna została zatwierdzona do produkcji seryjnej przez szefa Wydziału Techniki Lotniczej DPZ MON w dniu 9.07.2001 r. SRCP-WR wprowadzono do Sił Zbrojnych RP 23.04.2003 r.

Jest przeznaczony do szkolenia ogniowego Wojsk Rakietowych. Imituje rzeczywisty cel powietrzny o skutecznej powierzchni odbicia radiolokacyjnego 5 m2, charakterystycznej dla samolotu myśliwskiego. Po odpaleniu z samolotu z lotu poziomego- wykonuje lot sterowany programowo. Umożliwia na kursie zbliżeniowym: przechwytywanie, śledzenie i odpalanie pocisków klasy ziemia- powietrze z przeciwlotniczych zestawów rakietowych.

Na początku 2013 r. Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych  otrzymał zlecenie dostosowania korpusów pocisków rakietowych RS-2US do wersji celów lotniczych SRCP-WR z głowicami ciężkimi i średnimi. Wartość zamówienia wynosiła 1,5 mln zł. Nie ujawniono ilości zamówionych imitatorów celów powietrznych SRCP WR. Zamówienie zrealizowano w oparciu o negocjacje z jednym wykonawcą. Jako powód zastosowania trybu innego niż przetarg, podano, że zamawiana usługa dotyczy dostosowania korpusów rakiet RS-2US do wersji SRCP-WR i ze względu na jej specjalistyczny i specyficzny charakter techniczny może być wykonana tylko przez ITWL w Warszawie.

Konstrukcja.
Sterowanie- programowe.

Dane techniczne:
Długość- 2,5 m, średnica- 200 mm.
Masa- 75 kg.
Wysokość stosowania- 2000- 10 000 m, zasięg na wysokości 5000 m- 20- 23 km.

Galeria

  • Sterowany rakietowy cel powietrzny SRCP-WR. (Źródło: ”Sterowany rakietowy cel powietrzny SRCP-WR”).

Źródło:

[1] Bubrzyk K. Górniak D. ”Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych obchodzi jubileusz 50-lecia”. Lotnictwo nr 3/2003.
[2] Morgała A. ”Kierunki rozwoju samolotów wojskowych w Polsce w drugiej połowie XX w”. ”Lotnictwo stulecie przemiany”. Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2003.
[3] „Sterowany rakietowy cel powietrzny SRCP-WR”. ITWL.
[4] "SRCP-WR z ITWL". Wiadomości - Altair Agencja Lotnicza.

blog comments powered by Disqus