IPC RCP-WR1, 1998

Rakietowy cel powietrzny. Polska.
W latach 1990-tych ITWL wspólnie z firmą Prexer Projekt opracowały na bazie pocisku rakietowego klasy powietrze-powietrze R-23 (wg [5]- został opracowany na bazie RS-2US) latający cel RCP-WR1. Istnieje możliwość zainstalowania w nim bloku programowania trajektorii lotu.

Podczas ćwiczeń Miranda, we wrześniu 1996 r., po raz pierwszy z powodzeniem wypróbowano w praktyce eksperymentalną partię takich celów. W 1998 r., podczas ćwiczeń na poligonie w Ustce, do rakietowych celów powietrznych RCP-WR1, wystrzeliwanych z samolotu Mikojan MiG-23 strzelały zestawy przeciwlotnicze Wołchow, Newa i Krug. Używane były również podczas ćwiczeń wojsk obrony przeciwlotniczej 3. Korpusu Obrony Powietrznej z Wrocławia w maju 2000 r., ćwiczenia nosiły kryptonim Karat-2000.

Konstrukcja:

Dane techniczne:

Źródło:

[1] Szulc T. ”Rakiety w celu!”. Nowa Technika Wojskowa nr 12/1996.
[2] Kiński A. ”Karat'98”. Nowa Technika Wojskowa nr 7/1998.
[3] (TS) ”Ćwiczenia Karat-2000”. Nowa Technika Wojskowa nr 7/2000.
[4] Morgała A. ”Kierunki rozwoju samolotów wojskowych w Polsce w drugiej połowie XX w”. ”Lotnictwo stulecie przemiany”. Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2003.
[5] Kiński A. ”Szogun- propozycja dla przeciwlotników”. Nowa Technika Wojskowa nr 5/2009.
blog comments powered by Disqus