ICP "Koliber"

Imitator celu powietrznego. Polska.
Imitator "Koliber" został opracowany w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych (wg [3]- powstał w Wojskowym Instytutucie Technicznym Uzbrojenia) i wykorzystuje jako bazę rakietę M-21-OF kal. 122 mm. Jest on odpalany z pokładu kutra rakietowego i leci po trajektorii balistycznej. Jego charakterystyki (np. krótki czas i balistyczny tor lotu) w niewielkim stopniu odpowiadają cechom realnych celów powietrznych i strzelanie doń bywa czasami nazywane sztuką dla sztuki. Na dodatek nie może być odpalany ze wzburzonego morza, rozrzut jest wtedy zbyt duży.

W czerwcu 1992 r. i w czerwcu 1993 r. odbywały się na akwenach Morza Bałtyckiego ćwiczenia pod kryptonimem Rekin. W ich trakcie Marynarka Wojenna z pokładów kutrów projektu 205 strzelała rakiety P-15U i imitatory celu powietrznego "Koliber". Równocześnie dywizjony rakietowe Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej zwalczały je przy pomocy rakiet przeciwlotniczych S-125M ”Newa”. W czasie ćwiczeń Rekin z pokładów kutrów rakietowych odpalano również polskie imitatory celu powietrznego "Koliber". W czasie ćwiczeń Rekin'92 jako cele dla WLiOP odpalono jedną rakietę P-15U i cztery Kolibry.

Konstrukcja:

Źródło:

[1] Cieślak J. ”Polskie kutry rakietowe projektu 205 (typu OSA-I)”. Nowa Technika Wojskowa nr 10/1994.
[2] Szulc T. ”Rakiety w celu!”. Nowa Technika Wojskowa nr 12/1996.
[3] Kiński A. ”Czym bronimy polskiego nieba”. Nowa Technika Wojskowa nr 11/2000.
[4] Kiński A. ”Szogun- propozycja dla przeciwlotników”. Nowa Technika Wojskowa nr 5/2009.
blog comments powered by Disqus