IL "Kobra 2000", 1994

Projekt samolotu szturmowego. Polska.
Projekt samolotu szturmowego "Kobra 2000". (Źródło: rys. Krzysztof Luto).

”Kobra 2000” to projekt samolotu szturmowego opracowany w zespole mgr. inż. Włodzimierza Gnarowskiego w Instytucie Lotnictwa w latach 1992- 1994. Zastosowano w nim skrzydła pasmowe i wlot powietrza do zespołu napędowego na grzbiecie kadłuba, który zapewnia małe prawdopodobieństwo zassania zanieczyszczeń z powierzchni lądowiska i dynamiczne doładowanie wlotu powietrzem podczas lotu na większym kącie natarcia dzięki wirom z pasm skrzydłowych.

Projekt ten powstał jako odpowiedź na koncepcję samolotu PZL-230 ”Skorpion”, po przerwaniu wcześniejszego projektu samolotu bojowego o podobnym przeznaczeniu "Irydion". Planowano jedno- i dwumiejscowe wersje samolotu "Kobra", z podjęciem produkcji około 2005 r. Napęd miały stanowić silniki dwuprzepływowe D-28, których projekt koncepcyjny rozpoczynano w Instytucie Lotnictwa, lub brytyjsko- francuskie Rolls-Royce/SNECMA ”Adour” Mk.871. Program od początku przewidywał udział polskich przedsię­biorstw lotniczych: WSK PZL-Mielec, WSK PZL Rzeszów, WSK PZL Świdnik i Kombinat PZL Hydral z Wrocławia.

Przed przerwaniem projektu, w 1994 r. wykonano pierwsze badania w tunelu aerodynamicznym, które potwierdziły zało­żenia konstruktorów. Model samolotu był prezentowany publicznie 26.10.1995 r. na wystawie osiągnięć Komitetu Badań Naukowych i Instytutu Lotnictwa w rozwoju przemysłu lotniczego na lotnisku Okęcie.

Konstrukcja:
Jedno- lub dwumiejscowy górnopłat o konstrukcji metalowo- kompozytowej.
Płat skośny, trójdzielny, dwudźwigarowy, półskorupowy. O profilu nadkrytycznym, z uskokiem na krawędzi natarcia, dwusegmentowymi slotami na krawędzi natarcia i klapami Fowlera na krawędzi spływu. Zasto­sowano przykadłubowe wytwornice wirów, poprawiające własności samolotu na dużych kątach natarcia.
Kadłub półskorupowy, metalowy z zastosowaniem kompozytów z oryginalnym, grzbieto­wym wlotem powietrza do silników. Kabina zakryta, klimatyzowana, fotel katapultowy.
Usterzenie metalowe, przekładkowe. Poziome płytowe.
Podwozie trójkołowe z kołem przednim, chowane w locie do kadłuba.

Uzbrojenie- 2 stałe działka GSz-301 lub DEFA-553 kal. 30 mm. Uzbrojenie podwieszane przenoszone na centralnym węźle kadłubowym, 6 węzłach podskrzydłowych oraz szynach na końcówkach skrzydeł o łącznej masie 3350 kg.

Napęd- 2 silniki PZL D-28 o ciągu 2700 daN lub Rolls-Royce/SNECMA ”Adour” Mk.871 o ciągu 2620 daN umieszczone obok siebie w tyle kadłuba.

Dane techniczne ”Kobra 2000”, silniki "Adour" Mk 871 (wg [1]):
Rozpiętość- 11,0 m, długość- 13,7 m, wysokość- 5,2 m, powierzchnia nośna- 71,5 m2.
Masa własna- 4430 kg, masa startowa max- 10 690 kg.
Prędkość max- 1050 km/h, pułap- 18 000 m, wznoszenie- 100 m/s, bojowy promień działania- 350- 400 km.

Galeria

  • Projekt samolotu szturmowego IL ”Kobra 2000”, rysunek komputerowy. (Źródło: Skrzydlata Polska nr 8/1995).
  • IL ”Kobra 2000”, rysunek w rzutach. (Źródło: Skrzydlata Polska nr 8/1995).

Źródło:

[1] Makowski T. ”Współczesne konstrukcje lotnicze Polski”. Agencja Lotnicza Altair. Warszawa 1996.
[2] Kłosiński P. ”Show polskiego przemysłu lotniczego na Okęciu”. Nowa Technika Wojskowa nr 12/1995.
[3] Morgała A. ”Kierunki rozwoju samolotów wojskowych w Polsce w drugiej połowie XX w”. ”Lotnictwo stulecie przemiany”. Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2003.
[4] Hypki Tomasz "Polski samolot bojowy. Przemysł lotniczy pracuje nad nowymi projektami". Skrzydlata Polska nr 8/1995.
blog comments powered by Disqus