Hovertech S.A.- Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe

Firma Hovertech S.A.- Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe została założona w 2004 r. w miejscowości Miłoszyce pod Wrocławiem. Prezesem zarządu spółki jest Józef Adamowicz. Firma zajmuje się projektowaniem i budową urządzeń technicznych oraz tworzeniem nowych rozwiązań technologicznych. Produkuje profesjonalne poduszkowce do zastosowań ratowniczych cywilnych i militarnych Hovertech HT-P400 ”Anaconda”, poduszkowce turystyczne i ratownicze Hovertech HT-P200 ”Kajman”, motolotnie Hovertech HT-ULM 200 ”Bocian” oraz wysoko wydajne przenośne urządzenia wentylacyjne i kompozytowe elementy konstrukcyjne pojazdów cywilnych i militarnych.

W firmie prowadzone są prace projektowe z zakresu aerodynamiki i mechaniki. Przygotowane są projekty nowych pojazdów i urządzeni. Innfowacyjne projekty opracowane przez Hovertech S.A. to m.in.: poduszkowiec ”Anaconda II” z hybrydowym napędem (powstał w kooperacji z Zakładem Inżynierii Maszyn Roboczych i Pojazdów Przemysłowych Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej), latający pojazd pionowego startu (latający dysk), pojazd szynowy na poduszce powietrznej Hovertech HT-P2000 ”Shark” (aktywna szyna), ”Aerodyna”- uniwersalny pojazd powietrzno-lądowo-wodny, poduszkowiec o zwiększonej sprawności działania (bez napędu śmigłowego zdolny do pokonywanie przeszkód terenowych), duży poduszkowiec transportowy HT-P100 ”Humbak” (z możliwością transportu drogowego), poduszkowiec rozpoznawczy do zastosowań militarnych o zwiększonej odporności na ostrzał.

Konstrukcje:
Hovertech HT-P400 ”Anaconda”, poduszkowiec ratowniczy, turystyczny.
Hovertech HT-P200 ”Kajman”, poduszkowiec rekreacyjno-turystyczny.
Hovertech HT-ULM 200 ”Bocian”, motolotnia.
Hovertech ”Anaconda II”, ok. 2003, projekt poduszkowca ratowniczego.
Hovertech HT-P100 ”Humbak”, projekt poduszkowca transportowego.
Hovertech HT-P600 ”Marlin”, projekt poduszkowca pasażerskiego.
Hovertech HT-P1000, projekt promu na poduszce powietrznej.
Hovertech HT-P2000 ”Shark”, pojazd szynowy na poduszce powietrznej.
Hovertech ”Aerodyna”, uniwersalny pojazd terenowy z napędem aerodynamicznym.
Hovertech- latający pojazd pionowego startu, projekt latającego pojazdu pionowego startu- latający dysk.
Hovertech- poduszkowiec o zwiększonej sprawności działania, projekt poduszkowca.
Hovertech- poduszkowiec rozpoznawczy do zastosowań militarnych, projekt poduszkowca rozpoznawczego.

blog comments powered by Disqus