Hiller UH-12 (OH-23) "Raven", 1948

Śmigłowiec wielozadaniowy. USA.
Śmigłowiec Hiller OH-23G "Raven" w barwach lotnictwa US Army. (Źródło: US Army).
W Polsce.

Kapitan PLL ”Lot” Wiktor Pełka, był to pierwszy polski pilot śmigłowcowy i pierwszy polski doświadczalny pilot śmigłowcowy. Ciekawa jest historia, jak W. Pełka nauczył się latać na śmigłowcach. Otóż często latał do Paryża. Tam, na lotnisku Le Bourget, były śmigłowce układu Hillera. Pełka z własnych zaoszczędzonych pieniędzy zapłacił za kilka lotów na śmigłowcu Hillera (prawdopodobnie typu Hiller UH-12). To mu wystarczyło, żeby zdobyć minimum wiedzy do pilotowania śmigłowca. Na przełomie lat 1940-stych i 1950-tych był jedynym pilotem w Polsce zapoznanym z lotami śmigłowcowymi. We wrześniu 1950 r. objął funkcję oblatywacza pierwszego polskiego śmigłowca BŻ-1 ”Gil”.

W 1960 r. inż. mech. pil. Ryszard Witkowski został wydelegowa­ny do Indonezji, gdzie prowa­dził teoretyczne i praktyczne szkolenie pilotów i mechani­ków śmigłowcowych oraz wy­konywał badania śmigłowców w locie. Zapoznał się tam m. in. ze śmigłowcami Bell 47G, i Hiller UH-12 oraz zebrał cenne doświadczenia z użytkowania śmigłowców w warunkach tropikalnych. Był jednym z trzech pilotów- uczestników ze­społowego śmigłowcowego lo­tu okrężnego wokół Jawy (po­zostali: kpt. Ashadi i kpt. Soewoto).

Konstrukcja:

Dane techniczne:

Źródło:

[1] Glass A. ”Powstanie śmigłowca SP-GIL”. Lotnictwo nr 2/2005.
[2] Królikiewicz T. ”Zakład Badań w Locie Instytutu Lotnictwa i jego piloci doświadczalni (cz. II)”. Lotnictwo nr 2/2005.
[3] (j.r.k.) "Mała encyklopedia lotników polskich. Ryszard Witkowski". Skrzydlata Polska nr 11/1965.
blog comments powered by Disqus