Heinkel HD-26, 1925

Wodnosamolot łącznikowy. Niemcy/Szwecja.
Wodnosamolot łącznikowy Heinkel HD-26. (Źródło: archiwum).

W 1926 r. firma Aichi Kōkūki Kabushiki-kaisha otrzymała, za­mówiony w niemieckiej wytwórni lotniczej Heinkel Flugzeugwerke,  prototyp wodnosamolotu Heinkel HD-26. Samolot wykonał pierwszy lot wiosną 1925 r. w Niemczech. Konstrukcja samolot bazowana była na pro­totypie Heinkel HD-25, lecz załoga zredukowana zo­stała tylko do jednej osoby. Miał on nieco mniejsze wymiary, a do jego napędu posłu­żył silnik Hispano- Suiza o mocy 220 kW (300 KM). Podobnie jak poprzednik miał on być stoso­wany jako wodnosamolot rozpoznawczy star­tujący z drewnianych ramp umieszczonych na pokładach ciężkich okrętów wojennych. Niemcy zalecali również wykorzystywanie wodnosamolotu HD-26 w roli wodnosamo­lotu myśliwskiego, lecz firma Aichi trakto­wała otrzymany prototyp jako alternatywę w przypadku fiaska programu z wodnosamolotem HD-25.

Wodnosamolot HD-26 brał udział w próbach porównawczych z wodnosamolo­tem HD-25 na pokładzie pancernika Nagato. W międzyczasie firma Aichi wykonała w opar­ciu o dokumentację Heinkla drugi własny prototyp, nieco różniący się od niemieckie­go oryginału. Japończycy nadali mu ozna­czenie "Jednomiejscowy wodnosamolot roz­poznawczy Typ 2". Rozpiętość skrzydeł pozostała ta sama, natomiast zmniejszono długość i wysokość wodnosamolotu. Otrzy­mał on silnik Bristol „Jupiter VI” o nieco więk­szej mocy 309 kW (420 KM). Badania wodnosamolo­tu HD-26 kontynuowano także na pokładzie ciężkiego krążownika Furutaka. Jednak Ce­sarska Marynarka Wojenna zdecydowała się na przyjęcie do produkcji seryjnej wodnosa­molot HD-25, który dzięki dwuosobowej ob­sadzie lepiej gwarantował wykonanie podsta­wowego zadania jakim było rozpoznanie lotnicze.

W Polsce.

W latach 1929-1930 r. szwedzka firma Svenska Aero Aktiebolag (SAAB) złożyła do Kierownictwa Zaopatrzenia Aeronautyki ofertę dostawy wodnosamolotów łącznikowych Heinkel HD-26 dla Morskiego Dywizjonu Lotniczego. Oferta nie została przyjęta.

Konstrukcja:
Jednomiejscowy dwupłat o konstrukcji całkowicie drewnianej, częściowo krytej płót­nem i sklejką. Skrzydła składane do hangaro­wania.
Kabina odkryta.

Uzbrojenie- 1 stały strzelający do przo­du karabin maszynowy 7,7 mm.

Silnik:
- HD-26 pierwszy prototyp zbudowa­ny w Niemczech- widlasty Hispano- Suiza o mocy 220 kW (300 KM),
- HD-26 drugi prototyp budowany w Japonii- silnik gwiazdowy Bristol „Jupiter VI” o mo­cy 309 kW (420 KM.

Dane techniczne HD-26, 1 prototyp (wg [2]):
Rozpiętość- 11,8 m, długość- 8,438 m, wysokość- 3,593, powierzchnia nośna- 37,8 m2.
Masa własna- 1150 kg, masa użyteczna- 350 kg, masa startowa- 1500 kg.
Prędkość max- 183 km/h, prędkość wodowania- 80 km/h, czas wznoszenia na 1000 m- 4’, czas wznoszenia na 3000 m- 14’, pułap- 7200 m, zasięg- 915 km, czas lotu- 5 h.

Dane techniczne HD-26, 2 prototyp (wg [2]):
Rozpiętość- 11,8 m, długość- 8,3 m, wysokość- 3,6, powierzchnia nośna- 37,8 m2.
Masa własna- 1146 kg, masa użyteczna- 380 kg, masa startowa- 1526 kg.
Prędkość max- 211 km/h, czas wznoszenia na 3000 m- 7’ 30”.

Źródło:

[1] Morgała A. ”Samoloty wojskowe w Polsce 1924-1939”. Wyd. Bellona. Warszawa 2003.
[2] Januszewski Tadeusz, Zalewski Krzysztof „Japońskie samoloty marynarki 1912-1945”. Tom 1. Wydawnictwo: Lampart. Warszawa 1999.
blog comments powered by Disqus