Haraźny Jerzy

W latach 1950-1952 mgr inż. Tadeusz Chyliński i mgr inż. Jerzy Haraźny z Instytutu Lotnictwa prowadzili prace nad projektem celu latającego TC-1, który był zdalnie sterowany niewielkim samolotem napędzanym pulsacyjnym silnikiem odrzutowym. Prace nad budową TC-1 były znacznie zaawansowane, jednak jego budowa została przerwana w 1952 r. W latach 1955-1957 prowadzono w Instytucie Lotnictwa prace nad holowanymi celami latającymi Spec-3 i Spec-4. Cel latający Spec-3, opracowany przez Tadeusza Chylińskiego, był bezzałogowym szybowcem holowanym w układzie kaczki. Natomiast Spec-4, którego konstruktorami byli Jerzy Haraźny i Justyn Sandauer, miał konstrukcję podobną do Spec-3 jednak nie posiadał przedniej powierzchni nośnej, przez co nabierał cech latającej sondy. Prace zamierzano przeprowadzić w dwóch etapach: I na modelach w skali 1 : 2,5 i II na prototypach w skali naturalnej 1:1. Model Speca-4 oblatano w maju 1956 r. Próby w locie zakończono w grudniu 1957 r. z wynikiem pozytywnym. Z budowy prototypu wielkości naturalnej jednak zrezygnowano.

Równolegle do prac nad projektem samolotu TS-11 ”Iskra”, zespół konstruktorów z Instytutu Lotnictwa w składzie: mgr inż. Tadeusz Chyliński, mgr inż. Jerzy Haraźny i mgr inż. Justyn Sandauer, opracował w 1957 r. porównawczy projekt wstępny samolotu szkolno-treningowego IL ”As”. Do dalszej realizacji wybrano jednak projekt TS-11.

W latach 1959-1964 doc. mgr inż. Jerzy Haraźny prowadził w IL zakrojone na szeroką skalę prace konstrukcyjno-badawcze nad naddźwiękowym celem latającym. Obiekty latające z tej rodziny miały kolejno oznaczenia Mak-11, Mak-30 i Hal-30. Ostatni był wariantem docelowym. Niestety w 1964 r., jeszcze przed ukończeniem prac konstrukcyjnych, program został przerwany.

Konstrukcje:
TC-1, 1952, zdalnie sterowany samolot-cel.
Spec-4, 1956, holowany cel latający.
IL ”As”, 1958, projekt samolotu szkolno-treningowego.
Mak-11/Mak-30/Hal-30, 1960, naddźwiękowy cel latający.
IL "Meteor-1", 1963, rakieta meteorologiczna.
IL "Meteor-1S", 1967, projekt rakiety meteorologicznej.
IL "Meteor-2", 1968, rakieta meteorologiczna.
IL "Meteor-3", 1968, rakieta meteorologiczna.
IL "Meteor-5", 1969, projekt rakiety meteorologicznej.

Źródło:

[1] Morgała A. ”Polskie samoloty wojskowe 1945-1980”. Wydawnictwo MON. Warszawa 1980.
blog comments powered by Disqus