Halberstadt C-VI

Samolot rozpoznawczy, szkolny. Niemcy.
W Polsce.

Wg [1] w polskich archiwach podana jest informacja sugerująca użytkowanie w Polsce samolotów Halberstadt C-VI. Informacja ta powstała prawdopodobnie w wyniku popełniania błędu przy ręcznym przepisywaniu nazwy samolotu przez ówczesnych kancelistów. Samolot Halberstadt C-VI nie był używany w Polsce.

Źródło:

[1] Morgała A. ”Samoloty wojskowe w Polsce 1918-1924”. Wyd. Bellona; Wyd. Lampart. Warszawa 1997.
blog comments powered by Disqus