Gidelski- Bach- Korn balony, 1784

Balon pionierski. Polska.

Warszawscy mieszczanie: Jan Gidelski, Bach i Korn przeprowadzili w 1784 r. kilka eksperymentów z balonami.

Nie wiemy czy pierwsze dwa balony były Montgolfierami czy Charlierami. Sądząc po wymiarach były to najpewniej balony wypełniane wodorem. Pierwszy z nich miał wysokość ok. 120 cm i średnicę rzędu 90 cm. Danych dotyczących drugiego balonu brak. Pierwszą próbę przeprowadzili 24.02.1784 r. z dziedzińca pałacu Branickiej, kasztelanowej krakowskiej, przy ul. Mio­dowej, w obecności króla Stanisława Augusta i licznie zgromadzonej publiczności. Balon wzniósł się na wysokość ok. 340 m. Drugą próbę przeprowadzono 3 marca na Krakowskim Przedmieściu. Balon odnale­ziono po trzech dniach w Puszczy Kołombrodzkiej koło Białej Podlaskiej, w odległości ok. 160 km od stoli­cy.

Źródło:

[1] Banaszczyk E. ”Karuzela pod gwiazdami”. Wydawnictwo Iskry. Warszawa 1960.
[2] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
blog comments powered by Disqus