Gazometr typ C, lata 1920-te (?)

Gazochron. Francja.
Gazochrony to zbiorniki nie sprężonego gazu wyprodukowanego w polowych wytwórniach wodoru. Służyły do magazynowania i transportu gazu do miejsca biwaku balonów na uwięzi. Była to konstrukcja podobna do balonu, mająca kształt walca z półkolistymi dennicami, wykonana z potrójnej tkaniny powłokowej. We Francji budowane były gazochrony typu C, nazywane również gazometrami typ C.

W Polsce.

W drugiej połowie 1919 r. sprowadzono z Francji 6 gazochronów nazywanych typu C. Każda z frontowych kompanii aeronautycznych otrzymała po 2 gazochrony, które wykorzystywano w działaniach bojowych, a po zakończeniu wojny do szkolenia z produkcji wodoru w warunkach polowych.

Konstrukcja:
Pojemność- 100 m3.

Źródło:

[1] Morgała A. ”Samoloty wojskowe w Polsce 1918-1924”. Wyd. Bellona; Wyd. Lampart. Warszawa 1997.
blog comments powered by Disqus