Florjański szybowiec (ZASPL), 1913

Szybowiec pionierski. Polska.

W 1912 r. Związek Awiatyczny Studentów Politechniki Lwowskiej ogłosił konkurs na projekt i model szybowca, rozstrzygnięty 25.11.1913 r. Model był wystawiony na II Wystawie Awiatycznej w Politechnice Lwowskiej (16.02-2.03.1913 r.). Udział w konkursie zgłosili: Henryk Bigosz, Aleksander Csadek, bracia Tadeusz i Władysław Floriańscy, Kazimierz Krulisz, Adam Lepszy, Jan Kazimierz Michalewski, Stanisław Naszkiewicz, Pokiziak. I miejsce zdobył projekt szybowca br. Floriańskich, II- Kazi­mierza Krulisza, III- Jana Kazimierza Michalewskiego. Floriańscy swą nagrodę 50 Koron złożyli na cele ZASPL.

Władysław był kierownikiem technicznym Sekcji Budowy Aparatów. Szybowiec był dwupłatowy układu Chanute. Zbudowali go w 1913 r. Szybowiec uległ rozbiciu podczas pierwszego lotu próbnego na Zamku Lwowskim.

(Wg [1]- wynika, że bracia Florjańscy zbudowali dwa szybowce: pierwszy w 1911 lub 1912 r. i uległ on rozbiciu podczas pierwszego lotu; drugi natomiast w latach 1912-1913. Był to w rzeczywistości jeden i ten sam szybowiec).

Źródło:

[1] Glass A. ”Polskie konstrukcje lotnicze 1893-1939”. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności. Warszawa 1977.
[2] Glass A. ”Polskie konstrukcje lotnicze do 1939”. Tom 1. Wydawnictwo STRATUS. Sandomierz 2004.
[3] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
[4] Januszewski S. "Pionierzy. Polacy w siłach powietrznych Wielkiej Wojny 1914-1918". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2019.
blog comments powered by Disqus