Flegier sterowiec, 1911

Projekt sterowca. Polska.
Sterowiec projektu Tomasza Flegiera. (Źródło: Skrzydlata Polska nr 48/1979).

W 1911 r. Tomasz Flegier podjął prace nad sterowcem.

Opracował projekt sterowca systemu półszkieletowego znamienny rozwiązaniami: kratownicowej kon­strukcji nośnej w kształcie litery T w przekroju po­przecznym statku powietrznego, gondoli osobowej i silnikowej wewnątrz kratownicy biegnącej wzdłuż osi podłużnej sterowca, trzech autonomicznych balo­nów otaczających konstrukcję nośną, śmigieł o od­wracalnym kierunku ciągu lokalizowanych w osi podłużnej, z przodu i z tyłu sterowca, o napędzie z silnika w gondoli, za pośrednictwem długiego wału napędowego.

Od istniejących współcześnie różniło go wiele szczegółów. Nie miał balonetu dla regulacji wewnętrznego ciśnienia gazu. Elastyczna powłoka ga­zowa balonu mogła się rozszerzać lub kurczyć w zależności od ciśnienia rozszerzających się gazów lub ciśnienia atmosferycznego. Gondolę załogi umieszczono w ramie biegnącej przez długość ste­rowca. Umożliwiło to poważną redukcję oporów. Sam balon, o kształcie wrzecionowatym, symet­rycznym, składał się z trzech niezależnych zbiorni­ków gazu. Silniki i śmigła oraz zdwojone stery umieszczono w osi podłużnej sterowca. Zwiększając efektywność ich pracy, osiągnięto też możliwość zmiany kierunku lotu przez odwrócenie ciągu śmi­gieł. Drogą zmian kierunku ciągu śmigieł realizowano też sterowanie lotem w płaszczyźnie pionowej (wzno­szenie i opadanie). Wynalazca zakładał, że sterowiec jego systemu osiągnie prędkość rzędu 80- 90 km/h.

Opis sterowca z rysunkami i pozytywną ocenę znajdujemy na łamach Lotnika i Automobilisty, który informuje, że autor projektu przygotował wnio­sek patentowy. Zrezygnował jednak z jego złożenia. Być może doszedł do wniosku, że nie jest on w pełni oryginalny. Istotnie w rosyjskiej myśli lotniczej już wcześniej znajdujemy analogiczne projekty. Wskaż­my na podobieństwa propozycji Flegiera z układem sterowca "Rosja" konstrukcji Ogniesława S. Kostowicza z 1882 r. czy projektem sterowca Januszyna z 1904 r. prezen­towanym Ministerstwu Wojny Rosji. W tym kontek­ście wątpliwą była szansa uzyskania przywileju wyna­lazczego, a tym bardziej realizacji.

Źródło:

[1] Glass A. ”Polskie konstrukcje lotnicze 1893-1939”. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności. Warszawa 1977.
[2] Glass A. ”Polskie konstrukcje lotnicze do 1939”. Tom 1. Wydawnictwo STRATUS. Sandomierz 2004.
[3] Januszewski S. "Sterowce polskie przełomu XIX i XX wieku". Skrzydlata Polska nr 48/1979.
[4] Januszewski S. "Pionierzy. Polscy pionierzy lotnictwa 1647- 1918. Tom 1". Fundacja Otwartego Muzeum Techniki. Wrocław 2017.
blog comments powered by Disqus