Flegier sterowiec, 1911

Projekt sterowca. Polska.
Sterowiec projektu Tomasza Flegiera. (Źródło: Skrzydlata Polska nr 48/1979).
W 1911 r. Tomasz Flegier zaprojektował  sterowiec i wodnosamolot, które zgłosił do opatentowania w Petersburgu.

Zaprojektowany sterowiec był w systemu półsztyw­nego, oparty na nośnej konstrukcji metalowej w kształcie litery T. Od istniejących współcześnie różniło go wiele szczegółów. Nie miał balonetu dla regulacji wewnętrznego ciśnie­nia gazu. Elastyczna powłoka balo­nu mogła się rozszerzać lub kur­czyć w zależności od ciśnienia roz­szerzających się gazów lub ciśnie­nia atmosferycznego. Gondolę zało­gi zamierzano umieścić w ramie biegnącej przez całą długość ste­rowca. Umożliwiało to duże zmniej­szenie oporów.

Sam balon o kształ­cie wrzecionowatym, symetrycznym, składał się z trzech niezależnych zbiorników gazu. Silniki i śmigła oraz podwójne stery umieszczono w osi podłużnej sterowca. Zwiększając efektywność ich pracy, osiągnięta też możliwość zmiany kierunku lotu przez odwrócenie ciągu śmigieł. Dro­gą zmian kierunku ciągu śmigieł realizowano też sterowanie lotem w płaszczyźnie pionowej (wznoszenie i opadanie). Flegier zakładał, że ste­rowiec jego systemu osiągnie pręd­kość rzędu 80- 90 km/h.

Projekt nie był jednak realizowany.

Źródło:

[1] Glass A. ”Polskie konstrukcje lotnicze 1893-1939”. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności. Warszawa 1977.
[2] Glass A. ”Polskie konstrukcje lotnicze do 1939”. Tom 1. Wydawnictwo STRATUS. Sandomierz 2004.
[3] Januszewski S. "Sterowce polskie przełomu XIX i XX wieku". Skrzydlata Polska nr 48/1979.
blog comments powered by Disqus